Полезно

Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерът на това застрахователно обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да...

повече информация
Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

Отказано обезщетение. Безплатна правна помощ. Адвокат за отказано обезщетение. Дело за отказано застрахователно обезщетение

повече информация
Най-често срещаните нарушения при договорите за бързи кредити

Най-често срещаните нарушения при договорите за бързи кредити

Много често, фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики залагат разнообразни и незаконни клаузи в договорите, начисляват прекомерни неустойки, такси или възнаграждения. Клиентите доброволно ги заплащат, защото са посочени в общите условия, договора или в погасителния им план. Независимо от това, начислените над законовия максимум суми не се дължат

повече информация
LinkedIn
LinkedIn
Share