Полезно

Безплатна адвокатска помощ и дело срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про

Безплатна адвокатска помощ и дело срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про

Безплатна адвокатска помощ и дело срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про  ДЕЛА срещу ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ, ЕВН БЪЛГАРИЯ и всички ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА на територията на Р. България  Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу ЧЕЗ, EVN,...

повече информация
Безплатна правна помощ и дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества

Безплатна правна помощ и дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества

Безплатна адвокатска защита и дело срещу Софийска вода AД и ВиК  дружества Заведете безплатно искове и дела срещу ВиК /Водоснабдяване и Канализация/ дружествата, без риск и разходи. Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу ВиК...

повече информация
Обезщетение при ухапване от куче

Обезщетение при ухапване от куче

Получаване на обезщетение при ухапване от бездомно /улично/ куче. Пострадал съм от улично куче  дължи ли ми се обезщетение? Кои носи отговорност? За ухапване от бездомно куче отговорност носят общините, а за ухапване от домашно куче – неговият собственик. Съгласно...

повече информация
Безплатна адвокатска защита, иск и дело срещу Топлофикация

Безплатна адвокатска защита, иск и дело срещу Топлофикация

Заведете безплатно искове и дела срещу Топлофикация, без риск и разходи. Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу Топлофикация. Работим с най-добрите адвокати, адвокатски кантори, експерти и специалисти в делата срещу Топлофикация....

повече информация
Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Р. Кипър

Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Р. Кипър

На 23 август 2019 г., в държавния вестник на Р. Кипър е публикувано решението на Районен съд – гр. Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания„Олимпик“.Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва...

повече информация
Какво да направят засегнатите от  ЗК „Олимпик“ след откриване на производството по ликвидация

Какво да направят засегнатите от ЗК „Олимпик“ след откриване на производството по ликвидация

Какво да направят потребителите/кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии) в България след откриване на производството по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на...

повече информация
Обезщетение и дела при трудова злополука

Обезщетение и дела при трудова злополука

Съгласно българското законодателство в определени, рискови за здравето, сфери на икономическа дейност работодателите са задлъжени, да имат сключена застраховка „Трудова злополука” за назначените при тях работници и служители. Понякога се оказва, че работодателят не е...

повече информация
ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които...

повече информация
Допълнително обезщетение за пострадали при НОВООТКРИТИ УВРЕЖДАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА КАТАСТРОФА

Допълнително обезщетение за пострадали при НОВООТКРИТИ УВРЕЖДАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА КАТАСТРОФА

В практиката се срещат случаи, при които пострадалото при ПТП лице получава обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, но при първоначалните медицински прегледи, не са били установени всички травми, които са причинени от катастрофата, като едва след като...

повече информация
LinkedIn
LinkedIn
Share