Обезщетение за бавно правосъдие. Имам ли право на обезщетение? Как мога да го претендирам и колко ще струва?

Обезщетение за бавно правосъдие. Имам ли право на обезщетение? Как мога да го претендирам и колко ще струва?

Държавата носи отговорност за вредите, причинени на граждани и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Бавното правосъдие може да има тежки...
Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерът на това застрахователно обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да...
Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат неправомерен отказ за изплащане на обезщетение/отказано застрахователно обезщетение/, макар да са изпълнявали задълженията си по застрахователния договора...
Погасяване по давност на глоби от КАТ

Погасяване по давност на глоби от КАТ

Понятие за давност В закона липса легално определение на понятието „давност“. Такова обаче е дадено в практиката- „Погасителната давност като институт на правото представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска...
Най-често срещаните нарушения при договорите за бързи кредити

Най-често срещаните нарушения при договорите за бързи кредити

Типичните примери за неправомерни и незаконосъобразни практики използван от фирмите за бързи кредити Много често, фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики залагат разнообразни и незаконни клаузи в договорите, начисляват прекомерни неустойки, такси...
LinkedIn
LinkedIn
Share