Фирмите за бързи кредити трябва да връщат пари на потребителите.

Фирмите за бързи кредити трябва да връщат пари на потребителите.

Едно решение на Съда на Европейския съюз промени всичко за бързите кредити Съгласно европейското законодателство потребителите на бързи кредити дължат само главница, когато годишният процент на разходите (ГПР) и общата дължима сума по кредита не е коректно посочена в...
Обезщетение за бавно правосъдие. Имам ли право на обезщетение? Как мога да го претендирам и колко ще струва?

Обезщетение за бавно правосъдие. Имам ли право на обезщетение? Как мога да го претендирам и колко ще струва?

Държавата носи отговорност за вредите, причинени на граждани и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Бавното правосъдие може да има тежки...
Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Занижено обезщетение. Мога ли без риск и разходи да увелича своето застрахователно обезщетение?

Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерът на това застрахователно обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да...
Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

Отказано застрахователно обезщетение/щета. Мога ли при отказ на застраховател да изплати обезщетение да заведа дело, без никакви усилия, риск и разходи?

В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат неправомерен отказ за изплащане на обезщетение/отказано застрахователно обезщетение/, макар да са изпълнявали задълженията си по застрахователния договора...
Погасяване по давност на глоби от КАТ

Погасяване по давност на глоби от КАТ

Понятие за давност В закона липса легално определение на понятието „давност“. Такова обаче е дадено в практиката- „Погасителната давност като институт на правото представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска...
LinkedIn
LinkedIn
Share