Заедно в борбата с монополисти

Заедно в борбата с монополисти

Ние вярваме, че за да може човек да защити правата си, той първо трябва да ги познава. В ситуацията на икономическата криза, вследствие на пандемията започваме инициатива, целяща да повиши правната култура в българското общество  и по този начин да облекчи гражданите...
Facebook
Facebook
GOOGLE
Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn