Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Р. Кипър

Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Р. Кипър

На 23 август 2019 г., в държавния вестник на Р. Кипър е публикувано решението на Районен съд – гр. Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания„Олимпик“.Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва...
Какво да направят засегнатите от  ЗК „Олимпик“ след откриване на производството по ликвидация

Какво да направят засегнатите от ЗК „Олимпик“ след откриване на производството по ликвидация

Какво да направят потребителите/кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии) в България след откриване на производството по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на...
Facebook
Facebook
GOOGLE
Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn