Обезщетение и дела при трудова злополука

Обезщетение и дела при трудова злополука

Съгласно българското законодателство в определени, рискови за здравето, сфери на икономическа дейност работодателите са задлъжени, да имат сключена застраховка „Трудова злополука” за назначените при тях работници и служители. Понякога се оказва, че работодателят не е...
LinkedIn
LinkedIn
Share