ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които...
Допълнително обезщетение за пострадали при НОВООТКРИТИ УВРЕЖДАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА КАТАСТРОФА

Допълнително обезщетение за пострадали при НОВООТКРИТИ УВРЕЖДАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА КАТАСТРОФА

В практиката се срещат случаи, при които пострадалото при ПТП лице получава обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, но при първоначалните медицински прегледи, не са били установени всички травми, които са причинени от катастрофата, като едва след като...
LinkedIn
LinkedIn
Share