Срок за изплащане, получаване на обезщетение по щети от застраховател

Срок за изплащане, получаване на обезщетение по щети от застраховател

Срок за изплащане на щети по застраховка Гражданска отговорности и Каско на МПС. Срок за получаване на обезщетение от застраховател. Според Кодекса за застраховането,  при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да плати застрахователно...
LinkedIn
LinkedIn
Share