Най-честите „причини“ на затраховател да откаже изплащане на обещетение при умишлен палеж. Имаме ли право на обезщетение от застраховател при умишлен палеж?

Най-честите „причини“ на затраховател да откаже изплащане на обещетение при умишлен палеж. Имаме ли право на обезщетение от застраховател при умишлен палеж?

Застрахователите, които са застраховали автомобил или движимо и недвижимо имущество, много често отказват изплащане на дължимото обезщетение за умишлен палеж. Любим техен мотив, е че умишленият палеж представлва изключителен риск по Общите условия на застраховката. ...
Facebook
Facebook
GOOGLE
Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn