цени

k

Всички консултации по телефон или онлайн са безплатни

Без успех няма такси и нашата работа е безплатна

Ние предлагаме различни варианти за работа, включително да поемем всички разноски,  в това число заплащането на държавни такси за съдебните дела, адвокатски хонорари, таксите по евентуалното образуване на изпълнителни дела и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Получаваме възнаграждение само при успех. Размерът на възнаграждението е процент от материалния интерес по делото. В случай на неуспех, клиентите не дължат никакво заплащане или такси.

Ние не предлагаме и не извършва адвокатски услуги и процесуално представителство пред съдилищата, държавните и административни органи в Република България. При решение за финансиране на разноските по определено дело, се избира най-подходящият адвокат с оглед правната сфера на казуса и спецификата на всеки конкретен случай.

Не се колебайте са се свържете с нас.


    LinkedIn
    LinkedIn
    Share