цени

k

Всички консултации по телефон или онлайн са безплатни

Възможност за незабавно плащане/изкупуване на занижени или отказани щети!

Без успех няма такси и нашата работа е безплатна

Ние предлагаме различни варианти за работа, включително да поемем всички разноски, свързани с увеличаването на изплатеното Ви застрахователно обезщетение, в това число заплащането на държавни такси за съдебните дела, адвокатски хонорари, таксите по евентуалното образуване на изпълнителни дела и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Получаваме възнаграждение само при успех.

Не се колебайте са се свържете с нас.


Facebook
Facebook
GOOGLE
Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn