На 23 август 2019 г., в държавния вестник на Р. Кипър е публикувано решението на Районен съд – гр. Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания„Олимпик“.
Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва застрахователна дейност, като за надзора на дейността му отговорна институция е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър. По силата на  правото на ЕС, дружеството извършваше застрахователна дейност посредством „свободата на установяване“ на територията на Република България чрез своя клон „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ. Като неразделна част от фирмата този клон също така подлежи  на надзор от надзорния орган на държавата, в която е седалището на фирмата, тоест в конкретния случай – в Кипър.
Като процедура производството по ликвидация на застрахователна компания „Олимпик“ се урежда изцяло съгласно националното право на Република Кипър и е в изключителните правомощия на назначените ликвидатори от кипърския съд. Надзорните органи на другите държави-членки в Европейския Съюз, каквато е и България, нямат правомощия или друга правна възможност за пряка намеса в производството по ликвидацията на кипърския застраховател.

В съответствие с кипърския закон за начало на ликвидацията се смята 10 август миналата година – датата, когато бе внесен искът за ликвидация на „Олимпик”.

От 24.08.2019г. текат законовите срокове по процедурата. Първият е за предявяване на исковете от потърпевшите клиенти, което трябва да стане до 35 дни от 23 август, което е посочено в поканата, издадена и публикувана днес от двамата назначени от съда ликвидатори – официалния представител на Република Кипър Спирос Кокинос и Павлос Накузи. След надлежно обосновано искане от кредитор този срок може да бъде удължен от ликвидаторите.

Публикуван е и формулярът, който засегнатите клиенти на  ЗК „Олимпик” трябва да попълнят и да изпратят до ликвидаторите.

Поради многото клиенти – над 200 000, които са застраховани в България, и трудностите с установяване на активите на компанията, които трябва да послужат за удовлетворяване на бъдещите искове, се очаква процедура по ликвидация и изплащане на дължимите суми да продължи над 5 години.

Ние от www.obezshtetenie.com се ангажираме за своевременното публично оповестяване на всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат, както и произтичащите от това последствия за българските граждани, кредитори на застрахователното дружество.

 

LinkedIn
LinkedIn
Share