Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерyът на това
обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението
трябва да е достатъчно, за да покрие абсолютно всички вреди
, които застрахованият е претърпял – плащането трябва да покрие стойността на целия ремонт/дори в оторизиран сервиз/, цената на всички части/оригинални/, материали и труд.

Дори да сте получили парично обезщетение по експертна оценка, ако не сте  подписали споразумение със застрахователя, това по никакъв начин не препятства възможността да се претендира по-високо обезщетение по съдебен ред. Напротив, нашият опит показва, че почти винаги при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите изплащат обезщетение, което е в занижен размер и при иск в съда застрахователят бива осъден за разликата. В общия случай обезщетенията се изплащат в размер, който варира между 50% и 90% от реално дължимото. Тази порочна практика на застрахователите има за цел да демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимата им разлика, тъй като вече са получили някаква сума, а предявяването на иск в съда крие рискове и е съпроводено с допълнителни разходи, време и усилия.

 

В случай, че сте получили сума, която не ви удовлетворява, считате за недостатъчна,  по-малка от вложената в ремонта или просто искате да проверите дали изплатеното ви обезщетение е занижено, не се колебайте да ни потърсите/www.obezshtetenie.com/! Плащате възнаграждение само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899701313.

LinkedIn
LinkedIn
Share