Пострадах, при падане на тротоар или дупка, дължи ли ми се обезщетение? Кои носи отговорност? Колко струва завеждане на дело?  Какви са правата ми?

Падането може да доведе до изключително тежки последици, включително фрактури, мозъчни сътресения и дори смърт. Всяка година стотица хора претърпяват подобни инциденти, но много малко знаят какви са правата им.

Изграждането, ремонтът и поддържането на тротоарите е задължение на общината. Следователно, отговорна за необезопасен тротоар е именно общината. Ако се нараните при падане на  заледен, непочистен или необезопасен тротоар, общината  дължи обезщетение.
Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пострадало претърпяло наранявания при падане на заледен, непочистен или необезопасен тротоар лице може да съди общината за нанесени имуществени вреди (разходите за лекарства, лечение, операциии, консумативи, психолог, и т.н.) и неимуществени вреди (болката, уплахата, стреса). Следва да се подаде иск в съда, в чийто район е настъпил инцидента. Можете да потърсите обезщетението до 5 години от инцидента.Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост с оглед спецификата на всеки конкретен случай. Не на последно, място бихте имали право на обезщетение и за разликата между трудовото възнаграждение и платеното обезщетение за временна неработоспособност.

След падането е добре да посетите лекар, който да извърши преглед. Той ще издаде амбулаторен лист, който ще послужи като доказателство в съда. Ако се наложи, да останете в болницата за лечение и наблюдение, болничният лист също ще има доказателствена тежест. ВАЖНО !!! Пазете всички документи, свързани с лечението Ви, защото ще трябва за представяне пред съда

Ако Вие, ваш близък сте пострадал или претърпял вреди при падане на заледен, непочистен или необезопасен тротоар и не сте получили обезщетение,  можем да Ви помогнем безплатно. Поемаме всички разноски и разходи, вкл. държавните такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успех. Без успех нашата работа е напълно безплатна и Вие нямате никакви задължения към нас. Плащате възнаграждение само при успех!         

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share