За Вреди от паднало дърво отговорност носят общините. Тяхна собственост са зелените площи и те отговарят за поддържането им. Всяка община приема нарочна наредба за тази цел. Например съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община се забранява отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. По изключение обаче при наличие на изсъхнали и болни дървета, както и такива, които застрашават сигурността на гражданите и тяхната безопасност, отговорност за премахването на тази растителност носи Столична община.

Въпреки метеорологичните условия Общината е длъжна да следи за наличието на болни и изсъхнали дървета, създаващи опасност. Това се осъществява чрез служителите на съответната община, които са длъжни да изпълняват своето задължение, а именно да поддържат растителността в състояние, което да не е източник на вредоносен резултат. Служителите на Общинта са длъжни да предвидят и предотвратят настъпването на последиците от падането на дървета, осъществявайки задължението си да отстраняват всяко потенциално опасно дърво. Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пострадало/претърпяло вреди от паднало дърво лице може да съди общината за нанесени имуществени вреди (щети по автомобил, къща, ограда, разходите за лекарства, лечение, психолог, и т.н.) и неимуществени вреди (болката, уплахата, стреса).

Ако Вие, ваш близък, вещ/кола, къща, ограда и т.н./ сте пострадал или претърпял вреди от паднало дърво през последните 5 години и не сте получили обезщетение,  можем да Ви помогнем безплатно. Поемаме всички разноски и разходи, вкл. държавните такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успех. Без успех нашата работа е напълно безплатна и Вие нямате никакви задължения към нас. Плащате възнаграждение само при успех!

          Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
LinkedIn
LinkedIn
Share