услуги

Отказано застрахователно обезщетение/щета

Вече можете безплатно, без риск и разходи да обжалвате своето отказано застрахователно обезщетение. Време е да защитите правата си на застраховано лице и при отказ на застраховател да изплати обезщетение по застраховка да подадете възражение, да предявите иск и заведете дело, без никакви усилия, риск и разходи! Работим с най-добрите адвокати, адвокатски кантори, експерти и специалисти в застрахователното право.

В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат неправомерен отказ за изплащане на обезщетение/отказано застрахователно обезщетение/, макар да са изпълнявали задълженията си по застрахователния договора надлежно. Застрахователните компании използват всевъзможни трикове, за да откажат изплащане на застрахователно обезщетение. 

Тази порочна практика има за цел да демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимото им отказано застрахователно обезщетение, тъй като предявяването на иск в съда крие рискове и е съпроводено с допълнителни разходи, време и усилия.

Дори да не сте подали възражение срещу отказа на застраховател да изплати парично обезщетение, това по никакъв начин не препятства възможността да претендирате  и оспорите отказаното застрахователно обезщетение по съдебен ред. Нашият опит показва, че повечето постановени откази за изплащане на застрахователно обезщетение са неоснователни и при предявен иск в българския съд се стига до осъдително решение в полза на застрахования.

Ние ще защитим правата Ви пред застрахователите за получаване вашето несправедливо отказано застрахователно обезщетение. В случай, че  имате отказаното застрахователно обезщетение, щета от застраховател, с което не сте съгласни или просто искате да проверите дали отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, щета е правомерен, не се колебайте да ни потърсите. Плащате възнаграждение само при успех!

Предлагаме различни варианти на работа, включително да поемем всички разноски, свързани с получаване на  отказаното застрахователно обезщетение от застраховател. Например  заплащането на държавни такси за съдебните дела, адвокатски хонорари, таксите по евентуалното образуване на изпълнителни дела и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, експертизи, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Без успех няма такси. Вие не дължите първоначално нищо, ние ще получим нашето възнаграждение и то само при успех. Ресурсът за водене на застрахователни дела, който влагаме, е гаранция за успешен резултат-получаване на максималното отказано застрахователно обезщетение. Богатият опит и професионализъм на нашия екип в застрахователното право ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия  ни успеха.

Предлагаме възможност за незабавно плащане/изкупуване на занижени или отказани застрахователно обезщетени, щети!

Не се колебайте са се свържете с нас.


    LinkedIn
    LinkedIn
    Share