В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат неправомерен отказ за изплащане на обезщетение/отказано застрахователно обезщетение/, макар да са изпълнявали задълженията си по застрахователния договора надлежно. Застрахователните компании използват всевъзможни трикове, за да откажат изплащане на застрахователно обезщетение. Тази порочна практика има за цел да демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимото им отказано застрахователно обезщетение, тъй като предявяването на иск в съда крие рискове и е съпроводено с допълнителни разходи, време и усилия. 

Има ли смисъл да се занимавам?

Дори да не сте подали възражение срещу отказа на застраховател да изплати парично обезщетение, това по никакъв начин не препятства възможността да претендирате  и оспорите отказаното застрахователно обезщетение по съдебен ред. Нашият опит показва, че повечето постановени откази за изплащане на застрахователно обезщетение са неоснователни и при предявен иск в българския съд се стига до осъдително решение в полза на застрахования.

Ние ще защитим правата Ви пред застрахователите за получаване вашето несправедливо отказано застрахователно обезщетение. В случай, че  имате отказаното застрахователно обезщетение, щета от застраховател, с което не сте съгласни или просто искате да проверите дали отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, щета е правомерен, не се колебайте да ни потърсите. Плащате възнаграждение само при успех!

Колко ще ми струва?

Предлагаме различни варианти на работа, включително да поемем всички разноски, свързани с получаване на  отказаното застрахователно обезщетение от застраховател. Например  заплащането на държавни такси за съдебните дела, адвокатски хонорари, таксите по евентуалното образуване на изпълнителни дела и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, експертизи, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Без успех няма такси. Вие не дължите първоначално нищо, ние ще получим нашето възнаграждение и то само при успех /% от полученото обезщетение/.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.comили 0892 701313

Дела срещу фирми за бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тукДела при отказано или занижено застрахователно обезщетение тук

LinkedIn
LinkedIn
Share