Права и задължения като увредено лице по гражданска отговорност:

 1. Имате право да предявите претенция, ако сте увредено лице (пострадало или
  претърпяло имуществена вреда);
 2. Имате задължение да удостоверите с документи основанието и размера на
  претърпяната вреда;
 3. Да получите информация от застрахователя за статуса на предявената от Вас
  претенция по всяко време.

Задължения на застрахователя по гражданска отговорност:

 1. Да приеме вашата претенция за финансова компенсация.
 2. Да ви уведоми какви документи иска от Вас във връзка с удостоверяване на основанието и размера на претенцията;
 3. Да не изисква от Вас такива доказателства, с които не може да се снабдите поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията;
 4. Да се произнесе по основателността на Вашата претенция;
 5. Да плати обезщетение, ако претенцията е основателна.

Какъв е стандартния процес след като сте предявили претенцията си към застрахователя?

 1. Предявявате застрахователна претенция;                 
 2. Застрахователят посочва необходимите доказателства/документи;              
 3.  Предоставяте изискваните относими документи;                  
 4.  В 15 дневен срок застрахователят определя и изплаща дължимото Ви обезщетение.

Пример:
При щета на МПС, предоставили сте протокол за ПТП, талона на превозното  средство, застрахователя е извършил оглед на автомобила и вие сте се съгласили с направените констатации. Според протокола вие сте увреденото лице, а застрахователя носи риска по гражданска отговорност на виновния водач. Трябва да бъдете обезщетен за претърпените вреди в 15 дневен срок.

Възможни усложнения:

 1. Застрахователят счита, че предоставените доказателства не удостоверяват право Ви да получите обезщетение, в 15 дневен срок е длъжен мотивирано да Ви откаже плащане.
 2. Застрахователят има право да изиска допълнителни доказателства в срок от 45  дни от датата на предявяване, ако вредата е от такъв характер, че към момента на предявяване, не могат да бъдат предвидени всички необходимите доказателства.
 3. Независимо от всичко в срок от 3 месеца от датата на предявяване, застрахователят е длъжен да предостави на увреденото лице мотивирано становище. Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, компанията е длъжна да ги посочи изрично заедно с допълнителните
  средства за тяхното установяване. 


В случай на забава да плати застрахователното обезщетение в срок, застрахователят ще дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава.

При заведена щета при застраховател, ако той неоснователно се бави с произнасянето по Вашия случай или Ви размотава с допълнително изискване на често неотносими документи. Ние от obezshtetenie.com ще извършим  всички необходими  действия за заставянето на застрахователя да изпълни задълженията си в законово предвидените срокове и да заплати реално дължимото Ви се обезщетение.

LinkedIn
LinkedIn
Share