Получаване на обезщетение при ухапване от бездомно /улично/ куче. Пострадал съм от улично куче  дължи ли ми се обезщетение? Кои носи отговорност?

За ухапване от бездомно куче отговорност носят общините, а за ухапване от домашно куче – неговият собственик.

Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пострадало от ухапване лице може да съди общината за нанесени имуществени вреди (разходите за лекарства, лечение, психолог) и неимуществени вреди (болката, уплахата, стреса).

На общината със закон е възложен надзор върху безстопанствените кучета, изразяващ се в изпълнение на вменени конкретни задължения във връзка със здравето, популацията и поведението на кучетата. Според чл. 50, т. 2 от ЗЗЖ организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ, физически и юридически лица, вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

Когато обаче организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ, които имат грижата и надзора, не изпълнят задължението си за вземане на мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучета, те отговарят за причинените ви вреди. При условие, че нападението върху човек или върху друго животно е извършено от домашно куче (с или без намордник) отговорност за неговите действия носи стопанинът му.

Нещо повече, ако кучето ви е нападнато от друго агресивно куче , можете да претендирате имуществени вреди – манипулации при ветеринар, операции и др., както и неимуществени за изживения от вас стрес, уплаха и тревога. Средните обезщетенията, които се присъждат са между минимума от 2000 лева до 40-50 хиляди за средна и тежка телесна повреда и над 100 хиляди при смърт.

Ако Вие, ваш близък или домашен любимец е пострадал- ухапан, нападнат от бездомно куче и не сте получили обезщетение,  можем да Ви помогнем безплатно. Поемаме всички разноски и разходи, вкл. държавните такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успех. Без успех нашата работа е напълно безплатна и Вие нямате никакви задължения към нас. Плащате възнаграждение само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share