Съгласно българското законодателство в определени, рискови за здравето, сфери на икономическа дейност работодателите са задлъжени, да имат сключена застраховка „Трудова злополука” за назначените при тях работници и служители. Понякога се оказва, че работодателят не е сключил застраховката „Трудова злополука”, макар по закон да е бил длъжен да го направи. В такива ситуации пострадалият работник или служител може да насочи претенцията си за обезщетение за трудова злополука към своя работодател съгласно чл. 200 от  Кодекса на труда.

Когато установи, че има сключена застраховка „Трудова злополука” от неговия работодател, пострадалият често е изправен пред дилемата към застрахователя или работодателя да предяви претенцията си за обезщетение.

Предимства на насочване на претенцията към затрахователя:

  1. обезщетението по застраховката „Трудова злополука” е дължимо дори и когато причинителят на вредата е обезщетил пострадалия, както и когато пострадалият вече е получил обезщетение по друг договор за застраховка. Тази законова уредба е по-благоприятна, защото обезщетението, дължимо от работодателя, се намалява с обезщетенията, получени по сключените застрахователни договори.
  2. за разлика от застрахователя, работодателят в немалко случаи се оказва недостатъчно платежоспособен, за да може да удовлетвори претенцията на пострадалия.
  3. в повечето случаи обезщетението, дължимо от застрахователя, е в по-висок размер от това, което се дължи от работодателя.

Предявяването и уреждането на претенцията на пострадалия за изплащане на обезщетение по застраховката „Трудова злополука” често пъти се съпътства от редица затруднения. Често работодателите не предоставят на работниците и служителите си необходимата информация за това дали има сключена застраховка „Трудова злополука”; с кой застраховател е сключена застраховката и т.н. Важно е в такива ситуации пострадалият да знае, че по закон работодателят няма право да отказва да му предостави тази информация. Друга често срещана лоша практика, е бавното придвижване от работодателя към застрахователя на документите, касаещи тяхната претенция. За да се ускори получаването на обезщетението, самият работник или служител може лично да предяви претенцията си към застрахователя. Освен това, има и случаи, в които пострадалият е получил от застрахователя по-ниско обезщетение от реално дължимото по сключената застраховка. В никакъв случаи пострадалият не трябва да се отказва да отстоява правата си, а може да потърси компетентна правна помощ и съдействие от адвокат, за да може да получи дължимото му обезщетение.

В случай, че сте получили сума, която не ви удовлетворява, считате за недостатъчна или застрахователят/работдателят Ви размотава, не се колебайте да ни потърсите www.obezshtetenie.com или 0899701313!

Плащате възнаграждение само при успех!

LinkedIn
LinkedIn
Share