Новини

Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Р. Кипър

На 23 август 2019 г., в държавния вестник на Р. Кипър е публикувано решението на Районен съд – гр. Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания„Олимпик“.Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва...

повече информация

Какво да направят засегнатите от ЗК „Олимпик“ след откриване на производството по ликвидация

Какво да направят потребителите/кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии) в България след откриване на производството по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на...

повече информация

Обезщетение и дела при трудова злополука

Съгласно българското законодателство в определени, рискови за здравето, сфери на икономическа дейност работодателите са задлъжени, да имат сключена застраховка „Трудова злополука” за назначените при тях работници и служители. Понякога се оказва, че работодателят не е...

повече информация

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които...

повече информация

Допълнително обезщетение за пострадали при НОВООТКРИТИ УВРЕЖДАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА КАТАСТРОФА

В практиката се срещат случаи, при които пострадалото при ПТП лице получава обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, но при първоначалните медицински прегледи, не са били установени всички травми, които са причинени от катастрофата, като едва след като...

повече информация

Валидност на застраховките в ЕС

Когато регистрирате автомобил в страна от ЕС, трябва да сключите за него застраховка „Гражданска отговорност". Тази задължителна застраховка е валидна във всички останали страни от ЕС. Тя ви осигурява покритие, ако претърпите произшествие и причините щети на имущество...

повече информация

Какво трябва да направим при ПТП в чужбина

  Най-важно е да запазите самообладание, не напускайте мястото на произшествието. Паниката и истерията няма да помогнат, а юмруците по виновника няма да изправят огънатите ламарини. Ако се налага да извикате помощ или пътна полиция и не сте сигурни към кого да се...

повече информация

Какво трябва да направим при ПТП с автомобил с чужд регистрационен номер

Какво трябва да направим при ПТП в България по вина на автомобил с чужд регистрационен номер. Най-важно е да запазите спокойствие, не напускайте мястото на произшествието. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за...

повече информация

Срок за изплащане, получаване на обезщетение по щети от застраховател

Срок за изплащане на щети по застраховка Гражданска отговорности и Каско на МПС. Срок за получаване на обезщетение от застраховател. Според Кодекса за застраховането,  при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да плати застрахователно...

повече информация
LinkedIn
LinkedIn
Share