Безплатна адвокатска защита и дело срещу Софийска вода AД и ВиК  дружества

Заведете безплатно искове и дела срещу ВиК /Водоснабдяване и Канализация/ дружествата, без риск и разходи. Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу ВиК /Водоснабдяване и Канализация/дружествата. Работим с най-добрите адвокати, адвокатски кантори, експерти и специалисти в делата срещу ВиК дружествата.

Засилващите се злоупотреби и незаконосъобразни практики от страна на ВиК дружествата, особено на Софийска Вода АД  ни мотивираха да създадем специализиран отдел, занимаващ се изцяло със защита и завеждане на дела срещу ВиК дружествата. Нашият опит показва, че действията на ВиК дружествата в повечето случаи са неправомерни и незаконосъобразни, а при съдебно обжалване и завеждане на дела се стига до осъдително решение в полза на потребителя.

Ние можем  да успеем във всеки един етап, дори там където другите не са успели.

ВиК дружество заплашва, че ще заведе дело, ще ги „даде на съд”; „ще ги даде на съдебен изпълнител” – това е най – ранният етап и при него действията, които могат да се предприемат са най- ефективни.

ВиК дружество вече е завела съдебно дело“. Получена е Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК – в която пише: „Осъжда да заплати на Софийска вода AД…”. Към Заповедта за изпълнение е прикрепено Възражение /поредния капан заложен от монополиста/ – което да бъде попълнено и подадено срещу Заповедта за изпълнение – при този етап е важно да не се подава Възражение преди да се получи консултация и да се анализира ситуацията.

ВиК дружество вече е спечелила дело, издаден е изпълнителен лист, ЧСИ/ДСИ е образувал изпълнително дело. Наложени са запори на банкови сметки, пенсии, заплати, възбрани на имоти и др. Начислени са такси и разноски от ЧСИ/ДСИ. В някой случай това е станало преди дни, в други ЧСИ/ДСИ – събира суми от години.

Във всеки един момент/етап от спора с е възможно да има начин да се освободите от задълженията към монополиста.

Важно е да се знае, че всички монополисти, заблуждават хората с покани да подписват споразумения за разсрочване на уж „дължими” суми, като с подписването на тези споразумения само си осигуряват възможност да съберат суми, които иначе не биха могли да получат. Обещават, че ще погасят стари задължения по давност /за което обаче искат документи за собственост и/или частично плащане/, след което се оказва, че нищо от старите задължения не е погасено, а парите са взети за суми, които иначе монополиста не би могъл да събере от хората.

Чести грешки, който не следва да допускате:

  • Не подписвайте на споразумение за разсрочване на задължението със съответното ВиК /Водоснабдяване и Канализация/ или Софийска Вода! Подобно споразумение, единствено стабилизира вземането на ВиК дружествата. С подписване на му, единствено се лишавате от възможността да не заплатите недължими суми и давате в ръцете на монополиста силно оръжие, без което иначе не би могъл да реализира произволно начислените суми.
  • Не плащайте на каса! Ако имате натрупани задължения към ВиК дружеството, не плащайте на каса. Платените на каса суми се отнасят за задълженията ви, които отдавна са погасени по давност. В тези случаи винаги плащайте задълженията си по банков път, като посочвате конкретната фактура с дата на издаване, по която плащате.
  • Не се отказвайте, независимо от етапа! Дори ако още не е заведено дело, но се дължат/претендират суми  е добре да се започне производство, с което да се докаже, че не са дължими, а ако вече е заведено дело следва да се предприемат своевременни действия, ако делото вече е приключило – е възможно да се открият нарушения, които биха позволили на задължението да отпадне.
  • Не се предоверявайте! ВиК дружествата, начисляват произволни количества вода, нарушават собствените си „Общи Условия”, Закон за водите и всички наредби регулиращи дейността им. Същите не доставят вода с необходимите качества, не отчитат количествата съгласно нормативните изисквания и т.н. Произволно твърдят, че общия водомер има по-високи показания от сбора на индивидуалните водомери, след което ги разпределят по партидите на индивидуалните водомери. Заплашват потребителите със „спиране на водата”, съдебни дела и Частни съдебни изпълнители. Нарушенията, които се извършват от ВиК /Водоснабдяване и Канализация/ операторите в това число и Софийска вода са многообразни. Статистиката показва, че ВиК дружествата на територията на цяла България извършват нарушения повече от всеки друг монополист.
  • Не чакайте! Ако по партидата Ви има стари задължения, които ВиК дружеството отказва да отпише, въпреки, че са погасени по давност или е установена повреда в общия водомер или има отрицателно становище на КЕВР относно тяхната дължимост, то следва да се предприемат изпреварващи действия от потребителя и да се инициира производство, с което да се докаже, че тези суми не са дължими. Не забравяте, че ВиК дружествата са особено опасни и използват в пълна степен монополното си положение, поради това, че често /по техни дела/ – се оказва, че съдебните книжа /незнайно как/ – са връчени неприсъствено на ответника /потребителя/.

В случай, че срещу вас е заведено дело, имате проблеми с Софийска вода AД или друго ВиК  дружество и независимо от етапа, не се колебайте да ни потърсите безплатно!

Можем да Ви помогнем напълно безплатно, консултираме и защитим при всякакви възникнали проблеми, разногласия и дела с Софийска вода AД или друго ВиК дружество. Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски дори държавни такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успеха срещу Софийска вода AД и други ВиК  дружества. Не дължите никакви такси, разноски и разходи. Нашето възнаграждение е само при спечелване на делото и то за сметка на монополиста!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

 

LinkedIn
LinkedIn
Share