Какво трябва да направим при ПТП в България по вина на автомобил с чужд регистрационен номер.

Най-важно е да запазите спокойствие, не напускайте мястото на произшествието. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на злополуката. За да улесните уреждането на последващи застрахователни искове, не пропускайте следните стъпки:

 • повикайте пътна полиция, ако е необходимо
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП-то
 • регистрационния номер, марка и модел на виновния автомобил
 • данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор (включително номер на полицата) и държавата, от която е издадена. При възможност копие от същата.
 • данни за всички наранявания, материални щети и свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
 • данни за връзка с другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
 • обстоятелства на произшествието
 • добре е да съберете/направите снимки
 • съобщете за произшествието на вашия застраховател

Впоследствие, ако сте претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания на лицето, причинило произшествието.

Разполагате с две възможности:

 1. В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил предявете претенцията си пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.
 2. В случай, че не намерите представител на застрахователя на виновния автомобил при определени обстоятелства имате възможност да се обърнете към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

Ако имате затруднения при предявяване на претенция за претърпяно ПТП по вина на автомобил с чужд регистрационен номер, не сте събрали необходимата информация, размотават Ви с изискване на често неотносими документи, не се колебайте да ни потърсите /www.obezshtetenie.com/! Ние ще извършим  всички необходими действия за заставянето на застрахователя да изпълни задълженията си в законовоустановените срокове и да заплати реално дължимото Ви се максимално обезщетение.

Плащате възнаграждение само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share