Услуги

Занижено застрахователно обезщетение/щета

Вече можете безплатно, без риск и разходи да увеличите своето занижено застрахователно обезщетение. Време е да защитите правата си на застраховано лице и да вземете дължимото Ви се  справедливо обезщетение от застраховател!

Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерът на това застрахователно обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да е достатъчно да покрие абсолютно всички щети, които застрахованият е претърпял – плащането трябва да покрие стойността на целия ремонт/дори в оторизиран сервиз/, цената на всички части/оригинални/, материали и труд.

Дори да сте получили парично обезщетение по експертна оценка, ако не сте подписали споразумение със застрахователя, това по никакъв начин не препятства възможността да претендира по-високо застрахователно обезщетение по съдебен ред. Напротив, нашият опит показва, че почти винаги при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите изплащат занижено застрахователно обезщетение и при иск в съда застрахователят бива осъден за разликата до реално дължимото. В общия случай застрахователните обезщетенията се изплащат в размер, който варира между 50% и 90% от реално дължимото. Тази порочна практика има за цел да демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимата им разлика, тъй като вече са получили някаква сума, а предявяването на иск в съда крие рискове и е съпроводено с допълнителни разходи, време и усилия. 

Ние ще защитим правата Ви пред застрахователите за получаване на справедливо застрахователно обезщетение. В случай, че сте получили сума, която не ви удовлетворява, считате за недостатъчна,  по-малка от вложената в ремонта или просто искате да проверите дали изплатеното ви обезщетение от застраховател е занижено, не се колебайте да ни потърсите. Плащате възнаграждение само при успех!

Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски, свързани с увеличаването на изплатеното Ви застрахователно обезщетение. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Без успех няма такси.

Ресурсът за водене на застрахователни дела, който влагаме, е гаранция за успешен резултат-максималното застрахователно обезщетение. Богатият опит и професионализъм на нашия екип в застрахователното право ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия  ни успеха.

 Предлагаме възможност за незабавно плащане/изкупуване на занижени или отказани щети!

Не се колебайте са се свържете с нас.


    LinkedIn
    LinkedIn
    Share