В практиката се срещат случаи, при които пострадалото при ПТП лице получава обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, но при първоначалните медицински прегледи, не са били установени всички травми, които са причинени от катастрофата, като едва след като пострадалият вече е получил обезщетение от застрахователя, му откриват още увреждания (например фрактури на ребра или прешлени, дискови хернии и т.н.) или му поставят нови диагнози във връзка с претърпяното ПТП. В такива случаи възниква въпросът дали може да се претендира допълнително обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, особено ако вече полученото обезщетение е изплатено въз основа на извънсъдебно споразумение със застрахователя или на съдебно решение.

В съдебната практика е прието, че  пострадалият ще има право на допълнително обезщетение и в случаите, когато след като е получил първоначалното обезщетение, са му били открити и други увреждания, които също са резултат от претърпяното ПТП.

!!!Важно!!! Когато по-късно установените увреждания не са били предмет на вече подписаното със застрахователя споразумение или на постановеното от съда решение, за тях се дължи допълнително обезщетение. В никакъв случаи пострадалият не трябва да се отказва да отстоява правата си, а следва да потърси компетентна правна помощ и съдействие, за да може да получи дължимото обезщетение.

Ако Вашият случай попада сред посочените по-горе хипотези, не се колебайте да ни потърсите www.obezshtetenie.com или 0899701313!

Плащате възнаграждение само при успех!

LinkedIn
LinkedIn
Share