ДЕЛА срещу ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ
Дело срещу фирма за бързи кредити и бързи заеми

ДЕЛА срещу ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ и БЪРЗИ ЗАЕМИ на територията на България

Ако сте Кредитополучател (взели сте кредит/заем) от Фирма за кредити/заеми, както и ако сте Поръчител/Гарант или Солидарен длъжник – кредит получен от фирма за кредити/ заеми:

– Възможно е да сте платили и да продължавате да плащате повече отколкото дължите.

– Възможно е Фирмата за кредит да няма право да събере сумите, които твърди, че дължите.

– Възможно е даже и след като сте осъден да не се налага да плащате и да не дължите нищо.

Трябва да знаете, че имате право дори да сте изплатили кредита  да получите  обратно неправомерно начислените пари от дружествата за бърз кредит.

При фирмите за заеми/кредити или така наречените – небанкови „институции” нарушенията драстично по големи /сравнени с банките/. Обикновено разчитат на факта, че даваните в заем суми са в малки размери. Лихвите и условията са фрапиращо несправедливи и неравноправни. При фирмите за отпускане на заеми/кредити – сумите, които са надвзети обикновено са 5-10 пъти по – големи от тези на банките. Така например по един малък бърз кредит обикновено размерът на надплатените  суми са между 100 лева и 2000 лева.

Много често, фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики залагат разнообразни и незаконни клаузи в договорите, начисляват неустойки, такси или възнаграждения, над допустимия от закона годишен процент на разходите (ГПР). По този начин потребителите се натоварват с допълнителни лихви, неустойки, обезщетения, които в крайна сметка много сериозно оскъпяват кредитите далеч над разумното. Клиентите доброволно ги заплащат, защото са посочени в общите условия, договора или в погасителния им план. Независимо от това, начислените над законовия максимум суми не се дължат. Всяко лице, което през последните години е теглило бърз кредит и е погасило своите задължения по него, потенциално може да има да получава обратно пари от дружествата за бърз кредит.

Примери за незаконни практики:

  • Неустойката за неосигуряване на поръчители или на банкова гаранция. Фирмите залагат трудноизпълними клаузи, като например в рамките на 3 дни да намерят поръчител, който да получава заплата до 7 пъти над минималната. Самият факт, че срокът започва да тече след отпускането на заема означава, че фирмата изобщо не очаква да бъде намерен поръчител, а по-скоро да бъде платена неустойка.Така се появява такса „Гарант“, срещу която фирмата намира поръчител на клиента.
  • Други такси-уловки са свързани с извънсъдебното събиране на просрочен кредит. Те се начисляват за обажданията, съобщенията и писмата, които се изпращат при просрочване. Има такса, която покрива разходите в случай, че кредиторите си търсят вземанията в дома или на работното място на потребителите. Категорично такива такси са недопустими и не се дължат
  • Въвеждането на „допълнителни услуги“ към погасителните вноски, които целят просто да увеличат заема, а не реално да помогнат на клиентите.

Незаконосъобразните практики са многообразни, фирмите за бързи кредити са особено изобретателни и непрекъснато измислят нови. Поради това е невъзможно изчерпателното им изброяване. Нашият опит доказва, че действията на фирмите за бързи кредити в повечето случаи са неправомерни и незаконосъобразни, а при съдебно обжалване и завеждане на дела се стига до осъдително решение в полза на потребителя.

Малко са обаче тези, които предприемат нещо – повечето хора са в затруднено финансово състояние и не им се занимава. Именно на това разчитат фирмите за бързи кредити.

В случай, че срещу вас е заведено дело, имате проблеми с фирма за бързи кредити,  през последните години сте теглили бърз кредит, погасили сте своите задължения по него, може да има да получава обратно незаконосъобразно надвзети пари от дружество за бърз кредит. Независимо от етапа, не се колебайте да ни потърсите безплатно! Не губите нищо!

 Предлагаме различни варианти, дори да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успеха срещу фирмите за бързи кредити. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Защити правата си!

Дела срещу мобилни оператори тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу ЧЕЗ, ЕВН, Енерго про тук

LinkedIn
LinkedIn
Share