услуги

Възникване на застрахователно събитие/щета и застрахователни претенции.

Ние можем да ви улесним още от момента на възникване на застрахователно събитие и да ви съпроводим безпроблемно през целия процес до получаването на справедливото и полагащото Ви се застрахователно обезщетение. Променящите се изисквания и практики при оформянето на документацията за настъпило застрахователно събитие и специфичната застрахователна терминология затрудняват повечето потребители при предявяването на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение. Акуратността, с която е описано събитието и спазването на процедурата, е от значение, за да бъде „принуден“ застрахователят да вземе най-правилното решение за изплащане на застрахователното обезщетение. Понякога неточности при обработването на документите и малките пропиуски могат да предизвикват финансови разходи и/или допълнителни проблеми. Колкото по–рано се ангажират профисионалисти, толкова по–големи са шансовете за успех. В зависимост от конкретния случай ние можем да помогнем като

 • Съдействие при предявяване и уреждане на претенцията пред застрахователя;

 • Организиране на детайлен оглед на увреден автомобил/имущество;

 • Проследяване на движението (статуса) на заведената щета;

 • Контролиране спазването на срока за изплащане на обезщетението;

 • Съдействие при приемане на увреден автомобил в избран от Вас сервиз;

 • Организиране на среща и участие в проговорите с представител на застрахователя;

Не се колебайте са се свържете с нас.


  LinkedIn
  LinkedIn
  Share