Когато регистрирате автомобил в страна от ЕС, трябва да сключите за него застраховка „Гражданска отговорност“. Тази задължителна застраховка е валидна във всички останали страни от ЕС. Тя ви осигурява покритие, ако претърпите произшествие и причините щети на имущество или телесна повреда на лице, различно от водача. Тя не покрива други разходи (напр. разходи за ремонт на вашето превозно средство).

Сертификат “Зелена карта” вече се издава задължително и безплатно към всяка застраховка „Гражданска отговорност“. Той Ви е необходим, когато пътувате в чужбина. Сертификатът удостоверява, че имате валидна застраховка Гражданска отговорност  във вашата страна. При проверка или ПТП в чужбина, сертификатът се предоставя на компетентните органи при поискване. Като при ПТП се издава  протокол от полицията и зелената карта се разделя на две части. Частта с холограмния стикер остава за пострадалия участник.    

Можете да сключите и допълнителна, незадължителна, застраховка „Каско“, която покрива други рискове. Тази застраховка разширява вашето покритие (напр.  до телесни повреди на водача, повреда на автомобила ви, кражба на автомобила или на вещи от него, вандализъм, правна помощ и др.).

Не съществуват общоевропейски правила за допълнителните незадължителни автомобилни застраховки. Проверете какви са условията на вашия застраховател, преди да пътувате в чужбина. Застрахователите могат да прилагат различни условия за различните страни. Например вашата застраховка може да е ограничена по отношение на времето (напр. един месец в чужбина) или разстоянието (напр. 150 км от границата на вашата страна) или да не покрива някои видове рискове (напр. кражба) в определени страни.

При проблеми след претърпяно ПТП в чужбина, ако не сте събрали необходимата информация, размотават Ви с изискване на често неотносими документи, не се колебайте да ни потърсите/www.obezshtetenie.com/! Ние ще извършим  всички необходими действия за заставянето на застрахователя да изпълни задълженията си в законовоустановените срокове и да заплати реално дължимото Ви се максимално обезщетение.

Плащате възнаграждение само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share