Безплатна адвокатска помощ и дело срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про 

ДЕЛА срещу ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ, ЕВН БЪЛГАРИЯ и всички ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА на територията на Р. България

 Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про. Работим с най-добрите адвокати и адвокатски кантори специалисти в делата срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про. Нашият опит показва, че действията на ВиК дружествата в повечето случаи са неправомерни и незаконосъобразни, а при съдебно обжалване и завеждане на дела се стига до осъдително решение в полза на потребителя.

Ние можем  да успеем във всеки един етап, дори там където другите не са успели.

ЧЕЗ, EVN, Енерго-про – представляват особенна група монополисти разполагащи с огромно влияние и държавна подкрепа, което им позволява масово да злоупотребяват.

При получаване сметка за ток, която е много по-висока от предишните ви сметки, следва да знаете че:

  • ЧЕЗ, EVN, Енерго-про често начислява едностранно сметки за месеци назад. Обикновено до три месеца, но има случаи на „изравняване” и за повече от шест месеца. Аргументите са: „има кражба на ток”, „електромера не мери вярно”, „има манипулация на електромера” и др. Сумите, които се начисляват неправомерно на потребителите са огромни. Не подписвайте! Констатацията за неизправност ЧЕЗ, EVN, Енерго-про обективират в констативен протокол, който може да се опитат да ви накарат да подпишете, но често се оказва, че такъв протокол е подписан и без вашето присъствие и даже без да ви уведомят, в присъствието на двама свидетели. Съдебната практика е категорична, че клаузата, уреждаща едностранната корекция по сметки се явява неравноправна, и следователно е недействителна за потребителя.
  • Електромерът е собственост на ЧЕЗ, EVN, Енерго-про и те са отговорни за неговата изправност. Ако електромерът не работи отговорността е единствено тяхна.
  • В случай, че сте заплашени токът ви да бъде спрян, не е проблем да платите сметката си. Това от правна гледна точка не означава съгласие с нейния размер, нито изобщо с дължимостта й. Напротив дори при заплащане сметка за ток, може да изискате от ЧЕЗ, ЕВН, EVN, Енерго-п ЧЕЗ, EVN, Енерго-про да ви върнат надплатената сума. Нещо повече, енергодружествата отговарят и за причинените ви вреди, както и за лихвата, която се е натрупала върху надплатената сума.
  • Имате право да осъдите ЧЕЗ, EVN, Енерго-про и когато ви предоставя некачествена услуга – например чести спирания на тока, както и за причинените във връзка с това вреди – например развалени продукти, повредени електроуреди, неимуществени вреди/ стреса и притесненията/.
  • Например съгласно общите условия на ЧЕЗ, освен гореизброените хипотези, дружеството отговаря, съгласно общите си условия и когато спре токът, без да имате вина за това, като ви дължи неустойки 10 лева за всеки 24 закъснение на възстановяване на прекъснато електрозахранване. Това не изключва отговорността им за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя, както споменахме по-горе, всякакви повреди и развала на хранителни продукти.
  • В случай, че останете без електрическа енергия по вина на продавача повече от 24 часа след получаването от продавача на уведомление вас, ЧЕЗ заплаща обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 часа без осигурена електрическа енергия.
  • Дори от ЧЕЗ, EVN, Енерго-про да ви уведомят,че при кратковременни спирания на тока не носят отговорност, това не е така. Те отговарят на общо основание за причинените ви вреди.

Важно !!! Стъпки, които е важно да следвате при предявяване на претенция:

  • Уведомите ЧЕЗ, EVN, Енерго-про при спиране на електрозахранването ви. Трябва да го направите писмено, възможно е дори по имейл. Ако нямате такава възможност – може и по телефона, но е добре да е пред свидетел.
  • В случай на повредени електроуреди или други имуществени вреди – подробно опишете вредите и изпратете писмено уведомление до ЧЕЗ, EVN, Енерго-про за тяхното наличие в 3 дневен срок. Най-често енергодружествата отказват доброволно да платят обезщетения, неустойки, както и да преразгледат дължимите суми по подадени жалби срещу сметки за ток. Това се дължи на монополното им положение и нагласата, че хората няма да се решат да търсят правата си и заведат дело.
  • При подобни обстоятелства трябва да се заведе гражданско дело, за да установи, че не дължите претендираните и евентуално заплатени сметки за ток. Всички средства, които сте изразходили, за да заведете иск срещу ЧЕЗ, ще ви бъдат присъдени и заплатени от търговското дружество в края на процеса.

В случай, че не разполагате с финансова възможност да водите дело, можем да Ви помогнем напълно безплатно, консултираме и защитим при всякакви възникнали проблеми, разногласия и дела с ЧЕЗ, EVN, Енерго-про. Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски дори държавни такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успеха срещу ЧЕЗ, EVN, Енерго-про. Нашето възнаграждение е само при спечелване на делото и то за сметка на монополиста!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share