Безплатна адвокатска защита и дело срещу мобилни оператори-А1, Виваком/Vivacom/, Теленор/Telenor/

Дела срещу всички мобилни оператори на териториаята на Р.България.

Заведете безплатно искове и дела срещу А1, Виваком/Vivacom/, Теленор/Telenor/, без риск и разходи. Време е да защитите правата си на потребител и заедно да се изправим срещу мобилните оператори. Работим с най-добрите адвокати, адвокатски кантори, експерти и специалисти в делата срещу мобини оператори.

Най-честите оплаквания за злоупотреби и незаконосъобразни практики от страна мобилните оператори са например: А1 ми е надписал сметката”, „Виваком  ме съдят за неустоики”, „Теленор са ми начислили минути, които не съм ползвал”, ”Според мобилния оператор няма право, не мога да си прекратя договора”, “отсъпките ми не са отразени във фактурата” и т.н.

Нашият опит доказа, че действията на А1, Виваком, Теленор в повечето случаи са неправомерни и незаконосъобразни, а при съдебно обжалване и завеждане на дела се стига до осъдително решение в полза на потребителя.

Малко са обаче тези, които предприемат нещо и на повечето хора не им се занимава. Именно на това разчитат мобилните оператори при постоянното надписване на сметките,  при договорите подписани винаги с неравноправни за потребителите клаузи.

При неплащане на надписаните сметки, „остатъчни” – измислени суми по прекратени договори,  – мобилните оператори А1, Виваком, Теленор – прехвърлят „вземането” си на фирми за събиране на вземания. Тези колектори осъществяват ежедневен тормоз над потребителите. Заплахи за незабавно плащане на сумата, телефонни обаждания, писма, посещения по домовете. Този подход дава резултат и предвид размера на исканата сума – хората се предават и решават да я платят. Плащат независимо, че не дължат!

При неуспех със заплахи – колекторските фирмите прибягват до Заповедно производство, искат издаване от Съда на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, абонатът получава Заповед за изпълнение, с която е осъден да заплати например на СГ ГРУП – дадената сума. Важно е да се подаде Възражението срещу Заповедта за изпълнеие, но  само след консултация и анализ.

Важно да знаете!!! 

  • Всяка една начислена сума /за мобилни разговори/, такси и/или неустоики – подлежи на връщане. Не е от значение дали е за 1 лев и/или за хиляди.
  • При плащане на исканите от мобилния оператор суми /за да не бъде спрян телефона/ – запазете касовата бележка и фактурата и се свържете с нас. Ние ще отдели внимание на всяка една Ваша фактура издадена от мобилен оператор. независимо от размера и.
  • Давност! Всички вземания на мобилните оператори, включително за неустойки се погасяват с изтичането на 3г. давност.
  • Не подписвайте споразумение! Фирмите за събиране на вземания ще Ви приканват да сключвате споразумения с тях, за да избегнете всички твърдени от тях бъдещи неблагоприятни последици. Подобно споразумение, единствено може да стабилизира вземането на мобилния оператор.
  • Не чакайте! Най-често, за да преустановите тормозът и да заличите „задълженията”, се налага Вие да заведете дело. Тъй като изтичането на давността може да бъде признато единствено от съд, се налага да заведете иск, с който да се установи, че не дължите претендираните от Вас суми, като погасени по давност
  • Не хвърляйте Поканите за доброволно изпълнение, писамата и кореспондециата, която получавате от фирмите за събиране на вземания и от мобилните оператори. Те са Вашето доказателство, че от вас се претендира определена сума.
  • Ако Ви притесняват само по телефона, изисквайте да разберете с коя фирма разговаряте и изискайте да Ви се изпрати имейл, с посочена банкова сметка, както и размерaна претендираната от Вас сума. Най-често тези доказателства са достатъчни.

В случай, че срещу вас е заведено дело, имате проблеми с А1, Виваком/Vivacom/, Теленор/Telenor/ или колекторски фирми независимо от етапа, не се колебайте да ни потърсите безплатно!

 Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия ни успеха срещу мобилните оператори- А1, Виваком/Vivacom/, Теленор/Telenor/. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при спечелване на делото и то за сметка на монополиста!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899 701313

Защити правата си!

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу ЧЕЗ, ЕВН, Енерго про тук

Facebook
Facebook
GOOGLE
Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn